Sportsfiske i Horten 7 Innsjøer, 0 Bilete
Sportsfiske.nu » Østlandet » Vestfold » Horten
Sportsfiske
Heim
Fiskekort
Filer
Artiklar
Lenkjer

Database
Innsjøer
Artar
Bilete

Interaktivt
Logg inn
Registrér
Gløymt passord

Fisk i Borrevannet.

Borrevannet er en meget fiskerik innsjø. I en næringsrik sjø er det vanlig med mange fiskearter og et stort individantall. Fiskearter som mort, brasme, gjedde og abbor er vanlig. Borrevannet er et typisk eksempel på dette. Til sammen ni fiskearter finnes i vannet.

Karpefisker er den dominerende gruppen. I Borrevannet finner vi fem arter karpefisker. Det er mort, brasme, laue, sørv og suter.

I tillegg finnes gjedde, abbor, gjørs og ål.

Fiskesamfunnet i Borrevannet kan grovt deles i tre ulike miljøer. Det er de frie vannmassene, strandsonen og det er bunnen.

De frie vannmassene

Mort og laue er de dominerende fiskeslagene i Borrevannet. De frie vannmasser (det pelagiske fiskesamfunnet) består om lag av 60% mort og 40% laue. Ved hjelp av ekkolodd og prøvegarnfiske er det registrert ca 16 000 individer mort og ca 9 000 individer laue pr. hektar. Til sammen betyr det at det er ca 3,2 millioner mort og ca 1,8 milloner laue i hele Borrevannet. Dette er mye fisk.

Laua er knyttet til de øverste 6–7 meter. Morten står dypere om dagen, men vandrer opp for å jakte i det øverste vannlaget om natten. I Akersvannet, som har mange fellestrekk med Borrevannet, har man fått en meget stor bestand av gjørs som jakter på småfisk. Det er satt ut gjørs også i Borrevannet, men foreløpig har ikke bestanden slått til slik man skulle vente. I stedet ser vi at en del stor abbor går i de frie vannmassene og jakter laue og mort. Det er imidlertid registrert gyting av gjørsen og dette kan føre til betydelige endringer i fiskesamfunnet i årene som kommer.

Prøv også etter storabboren rundt skrenter og dypere partier. Gjedda kan du få i hele vannet.

Mort og laue beiter i stor grad på dyreplankton. Om våren dominerer små hjuldyr og noe hoppekreps. Etter hvert bli vannlopper de viktigste byttedyrene.

Strandsonen

I strandsonen (det litorale fiskesamfunnet) er det flere arter som er vanlig. Mort, brasme og abbor finnes i store mengder, og dette er gjedde og storabborenes jaktmarker. Sørv og ål finnes også i moderate mengder, mens suter er sjelden.

Bunnen

På bunnen (det bentiske fiskesamfunnet) finnes det mye mort og en del abbor. I tillegg finnes en del brasme som går dypt. Særlig om vinteren kan brasmen samle seg i store stimer på dypt vann. Brasme kan stå med hodet ned i bunnen og spise røde mygglarver (chironomider) eller mark (for eksempel tubifex). Munnen trekkes ut som et rør for at den skal kunne suge i seg maten.

Registrerte brukere kan redigere denne teksten. Logg inn eller registrer deg.

Les mer om Syntax og Retningslinjer

Oppdateringar


Fleire artiklar i arkivet »

Siste bilete
Fleire nye bilete »

Siste kommentarar

Copyright © 2003-2019 Sportsfiske.nu - 0 treff / 0 sidevisningar - 0.6s - 10 spørringar

Sportsfiske.nu har en egen diskusjonsgruppe på GoogleGroups hvor man kan stille spørsmål og komme med ideer, forslag og kritikk

meta